Rosan Resources Holdings Limited (Stock Code: 578)

Hong Kong Office

Address: Unit C, 11/F, China Overseas Building, 139 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong

Tel: (852) 2892 0510

Fax: (852) 2866 1155

e-mail: admin@rosanresources.com

Zhengzhou Office

Address: 5/F, Longhu Building, Shang Wu Nei Huan Second Road, Dongxin District,
Zhengzhou City, Henan Province

Tel: (0371) 68083603

Fax: (0371) 68082229

Dengfeng Office

Address: No. 3 Dong Duan, Xin Xing Road, Dengfeng City, Zhengzhou, Henan Province

Tel: (0371) 62833396

Fax: (0371) 62833396